Arizona State Route AZ82 Rest Areas

Arizona State Route AZ-82 – Bidirectional Sonoita Rest Area (East and Westbound) | MAP

Arizona State Route AZ-82 – Bidirectional Patagonia Park Rest Area (East and Westbound) | MAP